He whakatauki. Ko te pae tawhiti whāia kia tata, ko te pae tata whakamaua ka tina.
Seek out distant horizons and cherish those you attain.